Pandemia a kultura

Prof. Wojciech Bałus
moderator

Robert Piaskowski

Prof. Dariusz Czaja

Dr Katarzyna Pękacka-Falkowska

Prof. Piotr Krasny

Prof. Krzysztof Loska

Prof. Maria Poprzęcka

Program sesji Pandemia a kultura

20 października (czwartek), Duża Aula PAU, ul. Sławkowska 17, Kraków

godz. 14.0017.00

Moderator Prof. Wojciech Bałus

Uniwersytet Jagielloński


Robert Piaskowski

Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Kultury

Jak kultura Krakowa poradziła sobie z pandemią COVID-19
How Krakow’s Culture Coped with the COVID-19 Pandemic

Prof. Dariusz Czaja

Uniwersytet Jagielloński

Pandemia i wirus apokalipsy
Pandemic and the Virus of the Apocalypse

Dr Katarzyna Pękacka-Falkowska

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Epidemie oczami historyka
Epidemics through the Eyes of a Historian

15.2015.50 | Przerwa kawowa


Prof. Piotr Krasny

Uniwersytet Jagielloński

„Kto wejrzy nań, żyw będzie”. Dzieła sztuki religijnej jako wizualne lekarstwa przeciw zarazom
‘He that Looketh upon Him Shall Live.’ Works of Sacral Art as Visual Remedies against Pestilence

Prof. Krzysztof Loska

Uniwersytet Jagielloński

Narracje epidemiczne w filmach fabularnych i serialach telewizyjnych
Outbreak Narrative in Fiction Films and Television Series

Prof. Maria Poprzęcka

Uniwersytet Warszawski

Sztuka wobec AIDS
Art and AIDS

17.00

Podsumowanie i zamknięcie konferencji