150 lat współczesnej medycyny

Prof. Marek Sanak
moderator

Prof. Jerzy W. Kupiec-Weglinski

Prof. Marek W. Radomski

Prof. Józef Dulak

Prof. Barbara Przewłocka

Prof. Andrzej Pająk

Prof. Rafał Ryguła

Program sesji 150 lat współczesnej medycyny

19 października (środa), Duża Aula PAU, ul. Sławkowska 17, Kraków

godz. 14.0017.00

Moderator Prof. Marek Sanak

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum


Prof. Jerzy W. Kupiec-Weglinski

The Dumont UCLA Transplantation Center, Division of Liver and Pancreas Transplantation, Department of Surgery, David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles

Jak poprawić jakość organów dostępnych do przeszczepu?
How to Improve the Quality of Donor Organs Available for Transplantation?

Prof. Marek W. Radomski

University of Saskatchewan College of Medicine, Saskatoon, Canada

Pandemia COVID-19: blaski i cienie nauki
The COVID-19 Pandemic: Triumphs and Challenges of Science

Prof. Józef Dulak

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

Perspektywy biotechnologii medycznej: terapie genetyczne i komórki macierzyste
Prospects for Medical Biotechnology: Genetic Therapies and Stem Cells

15.2015.50 | Przerwa kawowa


Prof. Barbara Przewłocka

Instytut Farmakologii PAN, Kraków

Ból, endogenne opioidy i poszukiwanie nowych leków
Pain, Endogenous Opioids and Search for New Drugs

Prof. Andrzej Pająk

Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Styl życia a choroby układu krążenia
Lifestyle and Cardiovascular Diseases

Prof. Rafał Ryguła

Instytut Farmakologii PAN, Kraków

Kto wierzy w fake newsy? Mechanizmy poznawcze i cechy osobowości związane z różnymi fenotypami podatności na (dez)informacje
Who Believes in Fake News? Cognitive Mechanisms and Personality Traits Associated with Various Phenotypes of Susceptibility to (Dis)information