Komitet Naukowy

 • Prof. Jan Ostrowski
 • Prof. Wojciech Bałus
 • Prof. Janusz Kruk
 • Prof. Andrzej Mania
 • Prof. Ewa Brocławik
 • Prof. Maciej A. Nowak
 • Prof. Elżbieta Pyza
 • Prof. Barbara Płytycz
 • Prof. Marek Sanak
 • Prof. Józef Dulak
 • Prof. Małgorzata Filip
 • Prof. Adam Myjak
 • Prof. Konrad Kucza-Kuczyński