MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

18-20 X 2022

150 LAT

POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA
NAUKOWA

18-20 X 2022

150 LAT

POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

ORGANIZATOR

MIASTO GOSPODARZ

ZŁOTY MECENAS JUBILEUSZU 150-LECIA PAU

SPONSOR

PARTNER WSPIERAJĄCY

MIASTO
GOSPODARZ

ZŁOTY MECENAS
JUBILEUSZU 150-LECIA PAU

SPONSOR

PARTNER WSPIERAJĄCY

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATORZY

PATRONI MEDIALNI

Do rozpoczęcia konferencji jubileuszowej pozostało

  

Program

(ramowy)

18 października (wtorek)

Auditorium Maximum UJ

Uroczyste posiedzenie inauguracyjne

Międzynarodowa konferencja naukowa

Świat w obliczu nowych wyzwań

Sesja plenarna

Równowaga czy zagrożenia?

19 października (środa)

Duża Aula PAU

Sesja

Klimat, przyroda i człowiek
w antropocenie

Sesja

150 lat współczesnej medycyny

20 października (czwartek)

Duża Aula PAU

Sesja

Rzeczywistość realna i wirtualna, sztuczna inteligencja

Sesja

Pandemia a kultura