MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

18-20 X 2022

150 LAT

POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA NAUKOWA

18-20 X 2022

150 LAT

POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

ORGANIZATOR

MIASTO GOSPODARZ

ZŁOTY MECENAS JUBILEUSZU 150-LECIA PAU

SPONSOR

PARTNER WSPIERAJĄCY

MIASTO
GOSPODARZ

ZŁOTY MECENAS
JUBILEUSZU 150-LECIA PAU

SPONSOR

PARTNER WSPIERAJĄCY

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATORZY

PATRONI MEDIALNI

Program

(ramowy)

18 października (wtorek)

Auditorium Maximum UJ

godz. 10.30

Uroczyste posiedzenie inauguracyjne


Sesja plenarna

Równowaga czy zagrożenia?

19 października (środa)

Duża Aula PAU

godz. 10.00

Sesja

Klimat, przyroda i człowiek
w antropocenie

Sesja

150 lat współczesnej medycyny

20 października (czwartek)

Duża Aula PAU

godz. 10.00

Sesja

Rzeczywistość realna i wirtualna, sztuczna inteligencja

Sesja

Pandemia a kultura