Klimat, przyroda i człowiek w antropocenie

Prof. Elżbieta Pyza
moderator

Prof. Szymon P. Malinowski

Prof. Jan Kozłowski

Prof. January Weiner

Prof. Michael A. Kaminski

Prof. Alicja Józkowicz

Prof. Richard Frackowiak

Program sesji Klimat, przyroda i człowiek w antropocenie

19 października (środa), Duża Aula PAU, ul. Sławkowska 17, Kraków

godz. 10.0013.00

Moderator Prof. Elżbieta Pyza

Zakład Biologii i Obrazowania Komórki, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński


Prof. Szymon P. Malinowski

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Instytut Geofizyki

Kryzys klimatyczny, kryzys planetarny
Crisis of Climate, Planetary Crisis

Prof. Jan Kozłowski

Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

Trudna droga do dekarbonizacji gospodarki
The Difficult Road to Decarbonizing the Economy

Prof. January Weiner

Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

Zmiany różnorodności biosfery – dawniej, dziś, jutro
Changing Biodiversity: Formerly, Today, Tomorrow

11.2011.50 | Przerwa kawowa


Prof. Michael A. Kaminski

King Fahd University of Petroleum & Minerals, Geosciences Department, Dhahran

Czy Zatoka Arabska (Perska) jest już za gorąca dla zwierząt morskich?
Is the Arabian Gulf Becoming Too Hot to Support Marine Animals?

Prof. Alicja Józkowicz

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

„Nie zginiemy tak szybko” – jak wyzwania kształtują naszą odporność
‘We Will Not Die so Quickly’ – How Challenges Shape our Resistance

Prof. Richard Frackowiak

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Emeritus Professor, University College London

Sztuczna inteligencja to nie samo zło – wnioski z analiz obrazowania mózgu
AI Is Not All Bad – Lessons from Neuroimaging Analyses