Książka jubileuszowa

Książka Polska Akademia Umiejętności 1872–2022 stanowi kompendium informacji na temat dziejów i współczesności PAU.
Obejmuje rozdziały dotyczące dziejów Akademii i jej siedziby, różnorodnych zbiorów należących do Akademii (Biblioteka Naukowa PAU i PAN wraz ze znakomitym Gabinetem Rycin, Biblioteka Polska w Paryżu, Archiwum Nauki PAN i PAU, zbiory artystyczne, Fototeka Lanckorońskich) oraz biogramy członków kolejnych zarządów od początku istnienia korporacji. Omówiono także projekty naukowe i wydawnictwa realizowane przez PAU.
Książka jest bogato ilustrowana i zawiera liczne materiały ikonograficzne publikowane po raz pierwszy.

Spis treści

Strony
tytułowa i redakcyjna
Partnerzy
konferencji jubileuszowej