19.10.2022 – PAU

Sesje:
Klimat, przyroda i człowiek w antropocenie
150 lat współczesnej medycyny

fot. Piotr Malec