Program

(szczegółowy)

Program PDF


18 października (wtorek)

Auditorium Maximum UJ

ul. Krupnicza 33, Kraków

godz. 9.45 | Rejestracja uczestników

10.3011.30

Uroczyste posiedzenie inauguracyjne

  • Prof. Jan Ostrowski, Prezes PAU
    Powitanie zgromadzonych gości (z odniesieniem do jubileuszu 150-lecia PAU)
  • Wystąpienia zaproszonych gości
  • Wręczenie dyplomu członka honorowego PAU ks. Adamowi Bonieckiemu
  • Wręczenie dyplomów członkom zagranicznym PAU
  • Wręczenie dyplomów sponsorom jubileuszu

Sesja plenarna

Równowaga czy zagrożenia?

11.3012.10 | Wykład

Jego Ekscelencja Mark Brzezinski, Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce

Wyzwania stojące przed wspólnotą euroatlantycką
The Challenges Facing the Euro-Atlantic Community

12.1512.55 | Wykład

Prof. Timothy Garton Ash

European Studies in the University of Oxford, Isaiah Berlin Professorial Fellow

Od Europy po wojnie do Europy po upadku muru – i z powrotem
From Post-War Europe to Post-Wall Europe – and Back

13.0014.00 | Przerwa


Posiedzenie plenarne

14.1514.55 | Wykład

Prof. Sir Leszek Borysiewicz

FRS FMedSci Chair, Cancer Research UK, Vice-Chancellor Emeritus, University of Cambridge

Badania i innowacje w Wielkiej Brytanii po brexicie
UK Research & Innovation Post Brexit

15.0015.45 | Wykład

Prof. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko

Zakład Cytologii, Instytut Biologii Rozwoju i Nauk Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Wczoraj, dziś i jutro komórek macierzystych
Stem cells: past, present and future

15.5016.30 | Wykład

Laura Spinney

brytyjska dziennikarka naukowa i pisarka

Świat postpandemiczny
The Post-pandemic World

19 października (środa)

Duża Aula PAU

ul. Sławkowska 17, Kraków

10.0013.00

Sesja

Klimat, przyroda i człowiek w antropocenie

Moderator Prof. Elżbieta Pyza

Zakład Biologii i Obrazowania Komórki, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński


Prof. Szymon P. Malinowski

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Instytut Geofizyki

Kryzys klimatyczny, kryzys planetarny
Crisis of Climate, Planetary Crisis

Prof. Jan Kozłowski

Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

Trudna droga do dekarbonizacji gospodarki
The Difficult Road to Decarbonizing the Economy

Prof. January Weiner

Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

Zmiany różnorodności biosfery – dawniej, dziś, jutro
Changing Biodiversity: Formerly, Today, Tomorrow

11.2011.50 | Przerwa kawowa


Prof. Michael A. Kaminski

King Fahd University of Petroleum & Minerals, Geosciences Department, Dhahran

Czy Zatoka Arabska (Perska) jest już za gorąca dla zwierząt morskich?
Is the Arabian Gulf Becoming Too Hot to Support Marine Animals?

Prof. Alicja Józkowicz

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

„Nie zginiemy tak szybko” – jak wyzwania kształtują naszą odporność
‘We Will Not Die so Quickly’ – How Challenges Shape our Resistance

Prof. Richard Frackowiak

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Emeritus Professor, University College London

Sztuczna inteligencja to nie samo zło – wnioski z analiz obrazowania mózgu
AI Is Not All Bad – Lessons from Neuroimaging Analyses

13.0014.00 | Przerwa

14.0017.00

Sesja

150 lat współczesnej medycyny

Moderator Prof. Marek Sanak

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum


Prof. Jerzy W. Kupiec-Weglinski

The Dumont UCLA Transplantation Center, Division of Liver and Pancreas Transplantation, Department of Surgery, David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles

Jak poprawić jakość organów dostępnych do przeszczepu?
How to Improve the Quality of Donor Organs Available for Transplantation?

Prof. Marek W. Radomski

University of Saskatchewan College of Medicine, Saskatoon, Canada

Pandemia COVID-19: blaski i cienie nauki
The COVID-19 Pandemic: Triumphs and Challenges of Science

Prof. Józef Dulak

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

Perspektywy biotechnologii medycznej: terapie genetyczne i komórki macierzyste
Prospects for Medical Biotechnology: Genetic Therapies and Stem Cells

15.2015.50 | Przerwa kawowa


Prof. Barbara Przewłocka

Instytut Farmakologii PAN, Kraków

Ból, endogenne opioidy i poszukiwanie nowych leków
Pain, Endogenous Opioids and Search for New Drugs

Prof. Andrzej Pająk

Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Styl życia a choroby układu krążenia
Lifestyle and Cardiovascular Diseases

Prof. Rafał Ryguła

Instytut Farmakologii PAN, Kraków

Kto wierzy w fake newsy? Mechanizmy poznawcze i cechy osobowości związane z różnymi fenotypami podatności na (dez)informacje
Who Believes in Fake News? Cognitive Mechanisms and Personality Traits Associated with Various Phenotypes of Susceptibility to (Dis)information

20 października (czwartek)

Duża Aula PAU

ul. Sławkowska 17, Kraków

10.0013.00

Sesja

Rzeczywistość realna i wirtualna, sztuczna inteligencja

Moderator Prof. Maciej Nowak

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński


Prof. Krzysztof J. Cios

Virginia Commonwealth University, Richmond

Sztuczna inteligencja: blaski i cienie
Artificial Intelligence: Achievements and Failures

Prof. Krzysztof Diks

Instytut Informatyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

Po co nam algorytmy
Why We Need Algorithms

Prof. Jan Kreft

Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

Władza algorytmów platform – u źródeł potęgi Google i Facebooka
The Power of Platform Algorithms – at the Root of the Power of Google and Facebook

11.2011.50 | Przerwa kawowa


Prof. Rafał Maciąg

Instytut Studiów Informacyjnych, Uniwersytet Jagielloński

Wiedza jako opowieść
Knowledge as a Story

Prof. Grzegorz J. Nalepa

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński

Czy naturalna inteligencja może zrozumieć sztuczną?
Can Natural Intelligence Understand Artificial Intelligence?

Stefan Życzkowski

ASTOR

Czwarta Rewolucja Przemysłowa. Innowacje. Sztuczna Inteligencja w praktyce
The Fourth Industrial Revolution. Innovations. Artificial Intelligence in Practice

13.0014.00 | Przerwa

14.0017.00

Sesja

Pandemia a kultura

Moderator Prof. Wojciech Bałus

Uniwersytet Jagielloński


Robert Piaskowski

Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Kultury

Jak kultura Krakowa poradziła sobie z pandemią COVID-19
How Krakow’s Culture Coped with the COVID-19 Pandemic

Prof. Dariusz Czaja

Uniwersytet Jagielloński

Pandemia i wirus apokalipsy
Pandemic and the Virus of the Apocalypse

Dr Katarzyna Pękacka-Falkowska

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Epidemie oczami historyka
Epidemics through the Eyes of a Historian

15.2015.50 | Przerwa kawowa


Prof. Piotr Krasny

Uniwersytet Jagielloński

„Kto wejrzy nań, żyw będzie”. Dzieła sztuki religijnej jako wizualne lekarstwa przeciw zarazom
‘He that Looketh upon Him Shall Live.’ Works of Sacral Art as Visual Remedies against Pestilence

Prof. Krzysztof Loska

Uniwersytet Jagielloński

Narracje epidemiczne w filmach fabularnych i serialach telewizyjnych
Outbreak Narrative in Fiction Films and Television Series

Prof. Maria Poprzęcka

Uniwersytet Warszawski

Sztuka wobec AIDS
Art and AIDS

17.00

Podsumowanie i zamknięcie konferencji