Równowaga czy zagrożenia?

Jego Ekscelencja Mark Brzezinski
Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki
w Polsce

Prof. Timothy Garton Ash

Prof. Sir Leszek Borysiewicz

Prof. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko

Laura Spinney

18 października (wtorek), Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, Kraków


10.3011.30 | Uroczyste posiedzenie inauguracyjne (więcej)


Program sesji plenarnej Równowaga czy zagrożenia?

11.3012.10 | Wykład

Jego Ekscelencja Mark Brzezinski, Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce

Wyzwania stojące przed wspólnotą euroatlantycką
The Challenges Facing the Euro-Atlantic Community

12.1512.55 | Wykład

Prof. Timothy Garton Ash

European Studies in the University of Oxford, Isaiah Berlin Professorial Fellow

Od Europy po wojnie do Europy po upadku muru – i z powrotem
From Post-War Europe to Post-Wall Europe – and Back

13.0014.00 | Przerwa


Posiedzenie plenarne

14.1514.55 | Wykład

Prof. Sir Leszek Borysiewicz

FRS FMedSci Chair, Cancer Research UK, Vice-Chancellor Emeritus, University of Cambridge

Badania i innowacje w Wielkiej Brytanii po brexicie
UK Research & Innovation Post Brexit

15.0015.45 | Wykład

Prof. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko

Zakład Cytologii, Instytut Biologii Rozwoju i Nauk Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Wczoraj, dziś i jutro komórek macierzystych
Stem cells: past, present and future

15.5016.30 | Wykład

Laura Spinney

brytyjska dziennikarka naukowa i pisarka

Świat postpandemiczny
The Post-pandemic World